KERAVAN TENNISSEURA RY. ESITYSLISTA
Vuosikokous 5.3.2023 Klo 14.00
Keravan Tenniskeskuksessa,
Metsolantie 5, 04230 Kerava


1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen toimijoiden valinta
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina
3 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Vahvistetaan kokouksen esityslista
5 § Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan tarkastajan kertomukset vuosilta 2021 ja 2022
Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toiminnan tarkastajan
kertomuksen tilikaudelta 1.11.2020 - 31.10.2021 ja 1.11.2021 - 31.10.2022
6 § Tilinpäätöksien vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuu
velvollisille
Ajalla 1.11.2020 - 31.10.2021 ja 1.11.2021 - 31.10.2022
7 § Vahvistetaan vuodelle 2023 toimintasuunnitelma, talousarvio sekä päätetään jäsenmaksusta
8 § Selvitetään Keravan Tennisseuran ja Järvenpään Tennisseuran mahdollisuuksista yhdistyä
9 § Valitaan seuran puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä sekä toiminnan
tarkastaja.
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet. Valitaan yksi toiminnan
tarkastaja.
10 § Muut mahdolliset asiat
11 § Ilmoitusasiat
12 § Kokouksen päättäminen

Keravan tenniskeskus

Keravan tennishallin ajanvaraus

Lapilan tenniskenttien ajanvaraus