KERAVAN TENNISSEURA RY.                           ESITYSLISTA

Vuosikokous 27.5.2024 Klo 19.00 Keravan Tenniskeskuksessa,

Metsolantie 5, 04230 Kerava

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen toimijoiden valinta

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

3 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Vahvistetaan kokouksen esityslista

5 § Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan tarkastajan kertomukset

Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toiminnan tarkastajan kertomuksen tilikaudelta 1.11.2022 - 31.10.2023

6 § Tilinpäätöksien vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuu velvollisille

Ajalla  1.11.2022 - 31.10.2023

7 § Vahvistetaan vuodelle 2024 toimintasuunnitelma, talousarvio sekä päätetään jäsenmaksusta

8 § Selvitetään Keravan Tennisseuran, Järvenpään Tennisseuran ja Tuusulan Tennisseuran mahdollisuuksista yhdistää valmennustoiminta.

9 § Valitaan seuran puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä sekä toiminnan tarkastaja.

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet. Valitaan yksi toiminnan tarkastaja.

10 § Muut mahdolliset asiat

11 § Ilmoitusasiat

12 § Kokouksen päättäminen

Keravan tenniskeskus

Keravan tennishallin ajanvaraus

Lapilan tenniskenttien ajanvaraus